20160615_205252

Hakasirkuksen hallitus

Hakasirkuksen taustalla toimii Hakasirkus ry. Yhdistyksen asioita
hoitaa hallitus, joka koostuu muutamasta sirkusohjaajasta ja
harrastajien vanhemmista (6-10 jäsentä). Hakasirkuksen vuosikokous
pidetään syksyisin, jossa valitaan puheenjohtaja ja hallitus.
Hallitus kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa ja tarpeen tullen kokoustaa
myös sähköisesti. Hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä. Tervetuloa
toimimaan mukavassa joukossa!

Tällä hetkellä hallitukseen kuuluvat:
Marjo Löytty -pj.

Mirja Tuomi -sihteeri

Mirka Koskelin

Anna-Mari Tukeva

Terhi Uusitalo

Tiina Laine

Marja-Liisa Parviainen rahastonhoitaja